HALOVÉ TECHNOLOGIE PRO
DRŮBEŽ & PRASATA

Automatická zařízení pro líhně