HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Automatická zařízení pro líhně