Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747
  • Čeština
  • Polština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Za úspěchem ve výkrmu brojlerů stojí kompletní rekonstrukce haly

Zrekonstruovaná hala pro výkrm brojlerů ve firmě Sullagro s.r.o.

 

Za úspěchem ve výkrmu brojlerů stojí kompletní rekonstrukce haly


Firma Sullagro, s. r. o. s provozovnou v Lukově u Znojma dosáhla za půl roku svojí existence nadstandardních výsledků ve výkrmu brojlerů. Je to díky kombinaci nových krmných směsí a nové technologie, kterou dodala a při rekonstrukci haly instalovala firma AGE. Tím se výrazně zvýšil welfare zvířat i ekonomické ukazatele při výkrmu.

Firma Sullagro, s. r. o., vznikla v roce 2017. „Naším cílem bylo získat provoz pro výkrm brojlerových kuřat. To se podařilo během dvou let v Lukově na jižní Moravě, kde jsme si od firmy AGP Mašovice, a. s. pronajali jednu halu bývalé drůbežárny. Původní středisko bylo v provozu v letech 2001 až 2010. Doufali jsme, že na rekonstrukci haly pro výkrm brojlerů získáme investiční dotaci v rámci Programu rozvoje venkova – Investice do zemědělských podniků. Nakonec se tak, ale nestalo,“ konstatuje jednatel společnosti Sullagro Ing. Tomáš Berka s tím, že na vině byl rozpor v metodice projektu, který sice měl podporovat mladé začínající zemědělce, ale zároveň vyžadoval doložit tři účetně uzavřená hospodářská období předcházející roku podání žádosti. To vzhledem k tomu, že podnik existoval pouze dva roky, nebylo možné. „Bohužel šlo o klasický úřednický šiml, totiž v metodice pro začínající subjekty stálo, že u malých začínajících subjektů a firem bez historie stačí dvě uzavřená období, a to bez dodatku předcházející roku, který byl v jiném odstavci, ne v tom pro začínající mladé subjekty, i přesto rozporová komise dotaci zamítla a vyžadovala dvě uzavřená období předcházející roku podání žádosti,“ vysvětluje Ing. Berka a upozorňuje na nízkou podporu mladých firem, které by chtěly zabezpečovat potravinovou soběstačnost v ČR. „Nakonec jsme zvládli firmu rozjet vlastními silami a finančními prostředky, o to jsme na náš úspěch pyšnější,“ dodává dále. Na základě platného Integrovaného povolení byl provoz zrekonstruované haly na výkrm spuštěn 7. 1. 2020.

Rekonstrukce haly byla zásadní

Provoz drůbežárny Lukov prošel od září do prosince 2019 rekonstrukcí stávající technologie pro výkrm brojlerů. De facto se jednalo až na jednotlivé segmenty o kompletní výměnu již poškozené a nedostačující zastaralé technologie. „Posílila se kapacita pasivní i aktivní ventilace. Byly vyměněny napájecí linky a obě linky – napájecí i krmicí se rozdělily na dvě poloviny tak, aby krmení bylo dopravováno na jednu a druhou polovinu haly zvlášť. Hlavním důvodem byla eliminace mechanického poškození krmné dávky při přepravě a zároveň se usnadnilo vyskladňování kuřat. Původní hala se vyskladňovala tři dny v kuse, my máme díky rozdělení hal na dvě části a strojovému vyskladnění hotovo za pět až šest hodin. Turnus se začíná vyskladňovat ve 23:00 a vyskladnění končí kolem 5:00. Podestýlka se odváží ihned a před polednem je hala připravená k procesu mytí a vysokotlakému čištění,“ popisuje Tomáš Berka.

Dalším bodem rekonstrukce haly pro výkrm brojlerů byla instalace nové ohřívačů na zemní plyn. Součástí úprav byla i oprava a zavedení nového LED osvětlení a elektroinstalace, včetně nového rozvaděče pro technologii a řídící počítač. Systém pro chlazení zvířat v letních měsících byl přebudován z nefunkčního vodního chlazení voštinových desek v čelní části haly při nasávání vzduchu, na systém podtlakové a tunelové ventilace. Plánování ventilace se účastnil také specialista z Nizozemí Henk Rodenboog z firmy De Heus a. s.
Hala pro chov brojlerů v Lukově má rozměry: 140 x 24 m. Součástí dodávky byly nové dopravníky značky Roxell. V rámci technologie krmení a napájení je instalovaný napájecí podvěsný kapátkový systém Impex a krmný systém MINIMAX od firmy Roxell,“ informoval Tomáš Berka s tím, že misky MINIMAX díky svému tvaru zajišťují už i jednodenním kuřatům dokonalý přístup ke krmivu. 360° plnění misky ji udržuje neustále plnou krmiva, což umožňuje rychlý růst kuřat již od prvního dne. Krmítko je vyrobeno z odolných plastů pro vysokou životnost a velmi snadno se čistí. 

Novou halu pro výkrm brojlerů dodala firma AGE s.r.o.

Ventilace je jednou z podmínek úspěchu výkrmu

Mezi hlavní faktory ovlivňující úspěch výkrmu brojlerů patří ventilace. V Lukově byl firmou AGE dodán systém pulzní podtlakové ventilace, který automaticky dle daných podmínek přepíná řídící jednotka AGE-VENT 300 do ventilace tunelové (zejména v případě tropických dnů), což je velmi důležité pro udržení optimálních podmínek pro brojlery. Pro minimální ventilaci byl použit pulzní stupeň, který využívá stropní ventilátory v komínech umístěné po celé délce středu haly. Pro vstup vzduchu byly použity automatické ventilační klapky otvírané při podtlaku 14Pa. Pro potřebu další ventilace byly použity čelní štítové ventilátory, klapky Flash umístěné po obou delších stranách stáje a dále pak speciální tunelová okna vyrobena firmou AGE. Řídící jednotka AGE-VENT 300 má na starosti nejen řízení ventilace, ale i krmení, napájení i osvětlení v hale. Hlavní předností je nastavení, které pokrývá celý turnus. Na základě toho obsluha fyzicky nemusí nijak výrazně zasahovat do řízení ventilace, čímž jsou eliminovány chyby lidského faktoru. Jednotka sama vyhodnocuje a adaptivně přizpůsobuje parametry aktuálního stavu v hale.

Pro vytápění byly použity topidla ERMAF s odvodem spalin mimo halu, která jsou úsporná a efektivní nejen v zimních měsících. V hale jsou umístěny senzory pro měření teploty, vlhkosti a hladiny CO2. Tím jsou zajištěny výrazné úspory v oblasti topení. Jednatel si pochvaluje také monitorovací systém se třemi kamerami, který umožňuje dohled například na mobilním telefonu a to odkudkoliv.

Novou halu pro výkrm brojlerů dodala firma AGE s.r.o.

Eliminace zápachu z podestýlky

Jednatelé společnosti Sullagro, s. r. o. se na pozvání účastnili informativní schůzky s občany městyse Lukova, kde prezentovali použité řešení ventilace, v souvislosti s oprávněnými obavami občanů ze zápachu z podestýlky. „Již máme zpětné vazby od občanů, kteří nám potvrdili, že po rekonstrukci haly je zápach téměř neznatelný. Pro eliminaci obdobných problémů je zásadní kvalita podestýlky. U minulých turnusů jsme ji dokázali ohlídat. Hodně to souvisí s ventilací a vytápěním a odráží se to i na zdravotním stavu kuřat. Snažíme se důsledně hlídat problémová místa jako jsou rohy, kde pravidelně podsypáváme suchou podestýlkou,“ dodal Ing. Tomáš Berka s tím, že stěžejní roli hraje i krmná směs. Náš dodavatel krmných směsí firma De Heus, a. s., produkuje krmiva na standardně vysoké úrovni, kdy klíčovou roli hrají jednotlivé poměry živin a surovin. Dále krmiva obsahují již běžně používaná rostlinná aditiva, která napomáhají udržet suchou podestýlku a vážou amoniak v trusu, který se pak nedostává do prostředí.,“ zdůraznil druhý jednatel firmy Sullagro, s. r. o. Ing. Martin Blažek. Významným faktorem pro dosažení úspěchu ve výkrmu brojlerů je podle něj precizní čištění haly, napájecího a krmného systému po každém turnusu. Následná příprava haly na další turnus s včasným předtopením na požadovanou teplotu a dále intenzívní péče o naskladněná kuřata v prvních dvou týdnech života. „Toto období rozhoduje o zdravotním stavu kuřat, proto neděláme žádné kompromisy,“ dodal Ing. Blažek.

Rozhoduje kvalitní výživa

„Od začátku provozu haly na výkrm brojlerů dosahujeme výborných technických výsledků nejenom díky kvalitním technologiím a managementu v provozu, ale zejména díky vysoce kvalitním krmným směsem dodávaných společností De Heus, a. s. Jsme spokojeni s kvalitou krmiva, které si ponechává kvalitativní parametry, fyzikální strukturu i po tom, co projdou dlouhým dopravníkovým systémem. I když mají jednotlivé částice v granulích hrubší frakci, tak se krmiva nerozpadávají. Je to především otázkou správného technologického vybavení a postupu při výrobě. Tato krmiva můžeme jenom doporučit,“ říká Ing. Martin Blažek s tím, že využívají v Lukově čtyři stupně výkrmu BR1 až BR4 navíc v kombinaci různě koncentrovaných řad PLUS, TOP a PRO. Za turnus farma v aktuální velikosti zkrmí přibližně 200 tun krmných směsí. Dodává také, že firma De Heus, a. s. celý projekt v počátcích podpořila a u vybraných partnerů obchod zaštítila. Kapacita naskladnění se pohybuje kolem 63 000 kuřat na turnus. Ročně proběhne v Lukově šest turnusů. Za první turnus dosáhla farma celkového úhynu 3,5 %, konverze 1,45 a průměrná váha byla 2,22 kg. U druhého turnusu byl zaznamenán celkový úhyn 2,0 %, konverze 1,46 a průměrná váha 2,45 kg. V rámci třetího turnusu byla celková úmrtnost 2,23 %, konverze 1,49 a průměrná váha 2,30 kg. Index efektivity výkrmu dosahuje za tři turnusy průměrné hodnoty 430 bodů a délka výkrmu činila 36,2 dne.

Výsledky předčí očekávání

„Dosažená ekonomika při výkrmu brojlerů předčila naše očekávání, která jsme měli na začátku podnikání. Všichni partneři, se kterými spolupracujeme, ať je to odběratel brojlerů RABBIT Trhový Štěpánov, a. s., dodavatel jednodenních kuřat ABRO Zdražílek s. r. o., dodavatel krmných směsí De Heus, a. s., AGP Mašovice, a. s., F.A.D. s. r. o. a dodavatel nové technologie AGE s. r. o., přispívají k dosahovaným výsledkům ve výkrmu brojlerů a my jim za to děkujeme. Pokud si dosažené výsledky udržíme, budeme zvažovat i další plány do budoucna a možnou diverzifikaci živočišné výroby,“ konstatoval Ing. Tomáš Berka, jednatel firmy Sullagro, s. r. o.

Text Ing. Jana Pančíková, týdeník Zemědělec
Článek v pdf si můžete prohlédnout zde