Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747
  • Čeština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Nová hala pro výkrm brojlerů v Lysicích

Mnoho podniků, které se zabývají živočišnou výrobou, se snaží modernizovat provoz. Cílem je, aby nové haly vyhovovaly podmínkám welfare zvířat, snížily se náklady na vytápění, ale například také, aby do haly bylo možné vjet s technikou na údržbu prostor. To byl také důvod, proč se společnost ZEAS Lysice, a. s. rozhodla postavit novou halu na výkrm brojlerů, která disponuje mnoha moderními technologiemi.

Jana Pančíková

Výstavbu nové haly realizovala společnost AGE s.r.o. se sídlem v Českém Meziříčí. Společnost AGE působí na českém trhu již 26 let a je dodavatelem komplexních zařízení pro chovy prasat a drůbeže. Úspěšně realizuje nové stavby či na přání zákazníka dodává jednotlivé systémy do již existujících provozů. „Tato filozofie je obdobná jako filozofie společnosti Pawlica s.r.o., proto jsem se rozhodl kupit v září společnost AGE s.r.o. a zařadit ji do skupiny Pawlica. K mému rozhodnutí přispělo také to, že současný výkonný ředitel Václav Bouz zakládal firmu AGE společně s Ing. Ladislavem Martínkem a šestnáct let v ní pracoval, dalších deset byl zaměstnaný v naší firmě,“ informoval jednatel společnosti Pawlica s.r.o. Ing. Petr Pawlica, MBA na Dnu otevřených dveří nové haly pro výkrm brojlerů v Lysicích.

Zemědělský výroba zajišťuje 70 % tržeb

Akciová společnost ZEAS Lysice byla založena v roce 1996 a o dva roky později převzala hospodářskou činnost od Zemědělského družstva Lysice. Společnost má sto zaměstnanců. Klasická zemědělská výroba zahrnuje pěstování tržních a krmných plodin, chov mléčného a masného skotu a výkrm brojlerů. Živočišná výroba tvoří 45 % tržeb a rostlinná 25 % tržeb, zbytek tvoří služby v dopravě a mechanizaci a nezemědělská výroba. ZEAS Lysice provozuje kromě bioplynové stanice v Býkovicích například i vlastní výrobnu krmných směsí v Býkovicích, dále stavebniny a pneuservis. Mezi netradiční činnosti patří například i zakázkové šití pracovních oděvů a dalších textilních výrobků.

Mošt z jediné odrůdy

Podnik hospodaří v devatenácti hlavních a čtyřech okrajových katastrech okresů Blansko a Brno-venkov na 2150 ha zemědělské půdy, z toho 600 ha tvoří trvalé travní porosty. „Obdělávané pozemky se nachází v nadmořské výšce od 350 do 650 metrů. Téměř dvě třetiny obhospodařovaných pozemků jsou situovány v měně příznivé oblasti, proto se také postupně zvyšuje plocha trvalých travních porostů na úkor orné půdy. V rostlinné výrobě je nosným programem pěstování obilnin pro potravinářské a krmné účely, a také produkce osiv pro osivářské firmy. Dále pěstujeme ozimou řepku, cukrovou řepu a krmné plodiny. Kvůli letošnímu extrémním suchu, jsme byli nuceni upravit osevní postup a vyřadit z něj všechny speciální plodiny jako jsou hořčice, sója, svazenka a len olejný. Chybí nám 2000 tun kukuřice, což je dvouměsíční spotřeba krmiva na střediscích Kozárov a Býkovice. Pro příští rok jsme také snížili plochu pšenice,“ informoval ředitel a místopředseda představenstva ZEAS Lysice, a. s., Jiří Šafář.

Významnou část rostlinné výroby tvoří úsek ovocnářství, kde kromě zaměření na produkci jablek doplňkově pěstují na 0,5 ha i hrušně, na dvou hektarech jahody a na 27 ha červený rybíz. Část úrody jablek zpracovávají v palírně v Boskovicích na mošty. Zajímavostí je, že mošt není směsný, ale vždy obsahuje jednu z pěti pěstovaných odrůd. V roce 2015 patřil Jablečný mošt Jonagored mezi vítězné výrobky v soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2015.

Chovají krávy, prasata a drůbež

Živočišná výroba je kvůli objemu tržeb rozhodujícím úsekem firmy ZEAS Lysice, a. s. Kromě chovu dojnic s kapacitou 460 kusů ve dvou stájích s volným ustájením na farmách Kozárov a Býkovice, provozují i výkrm skotu s kapacitou do 600 kusů v režimu stanice kontroly výkrmnosti a rozmnožovací chov prasniček v Drnovicích. Ve Lhotě u Lysic, v Kunicích a v Kozárově bylo vybudováno a zrekonstruováno zázemí pro chov krav bez tržní produkce mléka, pastevní areál má celkovou výměru přes sto hektarů. Významný je také rozmnožovací chov prasat ve středisku v Drnovicích u Lysic a výkrm prasat ve stájích v Lomnici u Tišnova a ve Štěchově. Do živočišné výroby patří také chov kuřecích brojlerů, které akciová společnost následně dodává do firmy RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.

Nová hala byla nutností

„Původně stála na tomto místě hala na 20 000 brojlerů, náklady na její vytápění ale rostly, proto bylo nutné vybudovat novou moderní halu pro odchov brojlerů,“ uvedl Jiří Šafář. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla společnost AEG s.r.o., dokázala nejlépe zajistit to, co je pro výkrm brojlerů podstatné. Tedy účelně skloubit systém napájení, krmení, chlazení, vytápění a ventilace se sily a dopravníky. „Firma postavila stavbu na klíč podle našich požadavků za relativně krátkou dobu,“ dodal ředitel ZEAS Lysice, a. s.

Hala pro chov brojlerů v Lysicích má rozměry: 80 x 18 m. Je vybudována z ocelové žárově zinkované konstrukce za použití PIR panelů. Vnitřní plášť je polyuretanový je omyvatelný, takže údržba je snadná a rychlá. Velmi dobře se udržuje i podlaha z leštěného betonu. „Tepelně-izolační vlastnosti budovy začínají být důležitější v létě než v zimě, protože v zimě lze topit, ale problém nastává v létě při přehřátí haly. Nová hala má snížený podhled, který umožní lepší proudění vzduchu,“ vysvětli Ing. Ladislav Martínek, který bude ve firmě AGE s.r.o. nadále působit jako odborný konzultant. Pro snadnější manipulaci jsou instalována také sekční vrata. Nová hala v Lysicích obsahuje sila a dopravníky značky Roxell. Technologie krmení a napájení je standardní, instalovali jsme napájecí kapátkový systém Impex a krmný systém MINIMAX od firmy Roxell, ty vyhovují požadavkům, které jsou v současné době kladeny na moderní výkrm brojlerů,“ zdůraznil Václav Bouz.

Nejdůležitější je kvalitní ventilace

Hlavním prvkem, který zásadně ovlivňuje výsledky chovu brojlerů je dobře fungující ventilační systém. V Lysicích se využívá systém tunelové ventilace, který pochází z vlastní výroby firmy AGE. „Tunelová ventilace má zajistit proudění v zóně zvířat, proto je kvůli zefektivnění podhled ve výšce 4,5 m a strop není otevřený až do hřebenů. Díky tomu stačí i menší počet čelních ventilátorů,“ uvedl výkonný ředitel AGE s.r.o. Václav Bouz.

K účinné a rovnoměrné výměně vzduchu ve stáji slouží také tunelové klapky. Otvírá se pouze jejich horní část. Tyto ventilační klapky řízeně otevírají či přivírají otvory pro přívod vzduchu. Jde o soustavou kladek a lanek, která je ovládaná servomotorem a řízena mikropočítačem AGE Vent. Upozornil také na robustní gumové těsnění, díky kterému se klapka pohybuje vertikálně, a nakonec se horizontálně namáčkne na stěnu.

Součástí systému je unikátní řídící jednotka AGE VENT. Její hlavní výhodou je to, že obsluha upravuje pouze vlastnosti mikroklimatu ve stáji, například teplotu, vzduch – množství CO2 a podestýlku – RH. Jednotka poté sama reaguje na aktuální mikroklima v hale, tak aby bylo dosaženo požadovaných vlastností v konkrétních podmínkách. Jednotka má zabudované unikátní algoritmy na řízení vlhkosti. Porovnává například rosný bod venku a uvnitř haly a v případě, že jsou ekvivalentní, nemá smysl více větrat.

„O management proudění vzduchu v hale se dále starají podtlakové pulzní klapky. Doba běhu se nastavuje tak, že vzduch má dorazit doprostřed haly a tam se otočit směrem dolů.

Pokud je třeba větrat méně, lze využít žluté klapky Fresh. Obsahují čtyři žaluzie, horní dvě by měly být nastaveny nahoru a spodní dolů,“ vysvětlil Václav Bouz.

Nepostradatelnou součástí technologie jsou ventilátory. AGE s.r.o. nabízí například kvalitní ventilátory MULTIFAN, které jsou vhodné pro tunelovou ventilaci při celoročním využití.

Optimální mikroklima stáje v zimním období zajišťuje topidlo ERMAF – Thermorizer 75 s odvodem zplodin mimo objekt, takže se nezvyšuje koncentrace CO2. V hale jsou umístěny čtyři teplotní čidla a uprostřed je digitální čidlo, které měří vlhkost a teplotu a další čidlo, které měří hladinu CO2.

To že jsou s halou v Lysicích spokojeni, dokazuje, že plánují postavit i druhou halu na výkrm brojlerů. Důvodem jsou velké úspory energie a nákladů, mají už i stavební povolení. Hala je dimenzovaná na 30 000 brojlerů, jednorázový zástav by tak činil 60 000 při zhruba sedmi turnusech za rok.