Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747     virtuální prohlídka             Nabídky práce
  • Čeština
  • Angličtina
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA
AGE E-SHOP

Technologie AGE pro chov drůbeže a prasat jsou na trhu již 30 let

Od prvopočátku svého založení se AGE s.r.o. profiluje jako dodavatel technologií pro chov drůbeže a prasat. Jako jedna z mála českých firem na našem trhu se zabývá nejen vývojem a výrobou počítačů pro řízení farmy, ale i kovovýrobou, kam spadá též výroba ocelových konstrukcí a hal. „Myslím si, že firma je úspěšná díky našemu přístupu k zákazníkům. Máme zkušené manažery, nabízíme to nejlepší na trhu za rozumnou cenu a se zajištěným servisem, který je v pohotovosti 24 hodin denně,“ říká výkonný ředitel Václav Bouz v rozhovoru o 30. výročí firmy AGE s.r.o.

Letos uplyne 30 let od založení firmy AGE s.r.o. Můžete zmínit důležité milníky?

Začínali jsme v roce 1992 jako holandsko-česká firma pod názvem Agroefekt s.r.o. 51% podíl držel holandský majitel a zbylých 49 % Ing. Ladislav Martinek. V roce 1995 se pak odehrály dvě změny. Firma se přejmenovala na AGE s.r.o. a přestěhovala se z pronajatých prostor místního zemědělského družstva do nově postaveného sídla v Českém Meziříčí. V následujících letech došlo dvakrát ke změně vlastníka: V roce 2012 Ing. Martinek odkoupil od holandského spolumajitele jeho podíl a od té doby je firma výhradně v českých rukou. V září roku 2018 se AGE s.r.o. stalo majetkem firmy PAWLICA EXPORT a.s. s jejími hlavními akcionáři Ing. Petrem Pawlicou MBA a Adamem Černým a bylo rozhodnuto, že AGE s.r.o. bude nadále působit pod stejným názvem ve svých původních oborech, tedy v zemědělství a v oblasti technologií pro chov drůbeže a prasat. Důvody pro nákup firmy byly dva. První byl rozšířit dodávky z rostlinné výroby i do živočišné výroby a také využití její kovovýroby a výroby ocelových konstrukcí při stavbě posklizňových linek. 

Čím se vaše firma zabývá?

V roce 1992 byla nosným programem firmy výroba stájových technologií – skupinových boxů, individuálních boxů, porodních kotců, hrazení pro odchov selat, hrazení pro výkrm prasat apod. V prvopočátcích fungování společnosti jsme dodávali hrazení hlavně do Holandska, něco málo do Ameriky, Jižní Koreje, Japonska a celé Evropy, ale v době, kdy jsme nabídku obohatili o napájecí a krmné systémy, začala produkce mířit většinou už jen do Holandska a zemí Beneluxu, Německa, Rakouska a na Balkán. 

Následně jsme se začali věnovat dodávkám moderních stájových technologií a rekonstrukcím hal, při nichž jsme však byli vždy limitováni typem, velikostí či konstrukcí konkrétní stavby. Rozhodli jsme se proto změnit předmět naší činnosti a ze zahraničí jsme začali dovážet nové haly. Ani ty se nám však neosvědčily, a tak jsme haly začali vyrábět sami. Provádíme výpočty statiky, tvoříme výrobní dokumentaci a zajišťujeme výrobu i montáž hal. V současnosti se soustředíme na český a slovenský trh, které jsou pro nás klíčové. Některé výrobky ale stále dodáváme i do Holandska, Anglie, Německa a okrajově i do Polska.

Naším hlavním zaměřením je v současnosti výroba a dodávka technologií a hal pro drůbež a prasata. Oproti konkurenci disponujeme výhodou v podobě vlastního výrobního závodu. Některé špičkové technologie nakupujeme v zahraničí, jde zejména o krmné a napájecí systémy, ventilátory, topidla apod., ale mnoho věcí si vyrábíme sami. Jedním z nosných prvků našeho sortimentu je výroba ocelových konstrukcí a stájové technologie pro prasata. Dodáváme haly a technologická zařízení výkrmu brojlerů, odchovu kuřic lehkého či těžkého typu, snášky oplozených vajec, konzumních vajec, odchovu a výkrmu krůt a okrajově i bažantů a křepelek. Zákazníkovi zpracujeme cenovou nabídku včetně návrhu řešení a po dohodě ji následně realizujeme. Co se chovů prasat týče, nabízíme technologie nejen pro výkrm prasat a odchov selat, ale i pro uzavřené obraty stáda – tzn. haly, kde jsou boxy pro jalové a březí prasnice, porodní kotce, kotce pro odchov prasniček.

Celou farmu jsme schopni postavit na klíč. Po dohodě s investorem zajistíme dokumentaci pro stavební povolení, stavební prováděcí dokumentaci a dokumentaci pro kolaudační řízení. Nabízíme technologii pro skladování krmných směsí v silech, dopravní systémy, krmné systémy, napájecí systémy, ventilační systémy, topné systémy či vážicí systémy. Naším úkolem je farmáři představit aktuálně nejmodernější řešení a zároveň mu dodat tu nejkvalitnější technologii, která existuje, s tím, že za návrh plně zodpovídáme, čímž se mimo jiné zavazujeme dodržovat veškeré platné předpisy a farmáři zajistíme základ pro dobrou ekonomiku chovu.

V sortimentu máte kromě jiného vlastní produkty. Můžete nám je představit?

Co se vývoje technologií a řídicích systémů týče, musíme jít s dobou. Jsme jediná česká firma, která vyrábí počítač umožňující kompletní řízení farmy. Na veletrhu AnimalTech byl dokonce oceněn zlatou medailí s tím, že jsme byli jediná česká oceněná firma s českým výrobkem.

Zmíněný počítač vyvíjíme přes 15 let. Dříve jsme řídicí systémy nakupovali od světových firem, ale pak jsme přišli na to, že jsme schopni si je vyrobit sami. Na trhu je v současnosti už sedmá řada tohoto počítače, nejnovějším modelem je AGE-VENT 300+ pro řízení složitějších chovů a technologií (pozn. redakce: řídí nejen chov, ale i topení, ventilaci, chlazení, osvětlení, krmné a napájecí systémy atd.). Nyní pracujeme na dalším vylepšení, které počítači umožní řídit stáje s prasaty. Nadstandardně k tomuto produktu nabízíme také funkci vzdáleného přístupu k datům uloženým na centrálním serveru – prostřednictvím telefonu nebo PC. Chovatel nebo náš servisní technik tak má přístup k řízení farmy odkudkoliv. Systém AGE-VENT 300+ zjednodušuje řízení provozu farem. Dalším nadstandardním řešením je možnost přimíchávání celých zrn do krmiva pro brojlerová kuřata.

Mezi naše novinky patří plošina pro vyskladňování krůt, která usnadňuje manipulaci s až 20 kg těžkými krocany a zamezuje potenciálnímu poranění krůt a přetěžování pracovníků. Plošina má vlastní podvozek i veškerá schválení pro provoz na pozemních komunikacích.

Co se týče hal a ocelových konstrukcí, pořád je vylepšujeme. Ocelové konstrukce a stájová hrazení u nás svařují tři roboti. Některé ocelové profily pak svařují naši pracovníci, díky čemuž je výsledná konstrukce lehčí, vzdušnější, a tedy i levnější. Výpočty rovněž potvrzují, že je pevná. V kovovýrobě zpracujeme 500 až 700 tun oceli ročně.

Čemu konkrétně připisujete úspěchy firmy?

Díky bývalému holandskému spolumajiteli firma vždy nabízela ty nejlepší technologie dostupné na trhu. Zúčastňujeme se také všech významných evropských veletrhů a akcí. Jdeme s dobou, pravidelně představujeme produktové novinky a zastupujeme firmy, které neustále investují do vývoje. Myslím si, že je firma úspěšná i díky našemu přístupu k zákazníkům. Máme zkušené manažery, nabízíme to nejlepší na trhu za rozumnou cenu a se zajištěným servisem, který je v pohotovosti 24 hodin denně.

Kde všude se můžeme s vašimi produkty a technologiemi setkat?

Mezi naše největší odběratele poslední doby patří společnost Rostěnice a.s., pro niž jsme postavili farmu v Kučerově na 180 tisíc brojlerových kuřat vybavenou nejmodernějšími technologiemi. Dalším naším zákazníkem je například firma DVPM Slavíkov, kde jsme ve spolupráci s firmou AGROSTAV Jihlava postavili halu a provedli rekonstrukci dvou stávajících objektů. V souhrnu je však potřeba říci, že dodáváme technologie všem těm, kteří se zabývají chovem drůbeže a prasat. I teď, kdy je nízká cena vepřového masa, realizujeme farmu na uzavřený obrat stáda – pro DŽV Rychnov nad Kněžnou. Když budu brát v potaz moderní voliérové chovy snášky konzumních vajec, významným zákazníkem je též DŽV Rychnov nad Kněžnou-farma Semechnice a INTEGRA Žabčice, ale samozřejmě dodáváme technologie i menším chovatelům.

Jak byste zhodnotil loňský rok?

Loni jsme dosáhli největšího obratu za posledních 10 let. Dodrželi jsme slovo a všechny projekty u zákazníků jsme úspěšně dokončili. Loňský rok nebyl však moc dobrý, co se týče zdražování materiálů. Koronavirovou nákazou jsme nebyli výrazně postiženi, jen jsme v období Velikonoc po domluvě se zaměstnanci na pár dní pozastavili výrobu. 

Plánujete jubilejní 30. výročí oslavit?

Ano, oslavu chystáme na druhou polovinu letošního roku společně s firmou PAWLICA s.r.o.

V čem vidíte největší problém současného zemědělství? Mají chovatelé drůbeže a prasat chuť investovat do nových technologií?

Současný problém vidím v rozdělování dotací farmám, kde budou zvýhodněni farmáři s výměrou do 150 hektarů. Zvýhodní to malé podniky, ale střední a velké podniky na tom prodělají. Další problém vidím v zastropování, které se bude týkat investičních dotací. Maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Vždyť za tuto cenu lze pořídit maximálně tak dobře vybavenou halu na výkrm brojlerů, zatímco nové moderní kravíny s automatickým dojením přijdou až na 110 milionů korun. Myslím si, že limity jsou nastaveny špatně. Vše bude nahrávat zahraničním producentům potravin, což může v budoucnu zapříčinit likvidaci českého zemědělství. Neumíme si trh ochránit a určit hranici soběstačnosti v jednotlivých komoditách. Dalším dlouhotrvajícím problémem je nízká cena vepřového masa, proto do modernizace chovů investují chovatelé jen za pomocí dotační podpory.