HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA
AGE E-SHOP

Stavba nové haly pro výkrm brojlerů v Bezděkově zahájena


Farma Bezděkov nedaleko Chotěboře, která je součástí Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov, se rozhodla pro rekonstrukci svých dvou starších hal a pro výstavbu jedné nové haly. Všechny tři haly budou sloužit pro výkrm brojlerů a budou vybaveny stájovými technologiemi od firmy AGE s.r.o. z Českého Meziříčí, která se zaměřuje na kompletní dodávky hal pro chov drůbeže a prasat.

AGE s.r.o. bude rovněž podílet na stavbě již zmíněné nové haly, a to jako subdodavatel pro firmu AGROSTAV Jihlava a.s. Díky příznivému počasí byly stavební práce již zahájeny.

Společnost AGE s.r.o. je výrobcem vlastních modulárních montovaných hal, které nacházejí využití na farmách pro chov hospodářských zvířat, kde jsou vhodné zejména jako stáje pro chov drůbeže, například výkrm brojlerů, voliérový chov nosnic, chov krůt, nebo pro chov prasat. Mohou sloužit také jako skladové haly s různým využitím - sklady obilí, sena, slámy, sklady vajec, obalů apod. Haly AGE  jsou dodávány ve variantách s opláštěním nebo bez opláštění, s tepelnou izolací nebo bez ní.

Zemědělské haly AGE jsou projektovány od A do Z, a to vždy s ohledem na konkrétní umístění, nadmořskou výšku či zatížení sněhem tak, aby odpovídaly požadavkům statiky a rovněž požadavkům zákazníka.