Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747
  • Čeština
  • Polština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Den otevřených dveří do haly pro výkrm

Den otevřených dveří uspořádaly v listopadu loňského roku společnosti JMbrojler Vacanovice s. r. o a AGE s.r.o.. Zájemci o novinky v technologii chovu drůbeže se sešli na farmě ve Staměřicích nedaleko Přerova.

Společnost JMbrojler Vacanovice představil jeden ze dvou majitelů Josef Dragúň. Firma se podle jeho slov zabývá pouze živočišnou výrobou zaměřenou na výkrm drůbeže. Protože neobhospodařuje žádné pozemky, spolupracuje s nedalekým zemědělským podnikem, kterému dodává hnůj výměnou za slámu. „Spolupráce je dlouholetá a dobrá, ani v loňském nepříznivém počasí nepociťujeme nedostatek slámy na podestýlání,“ komentoval Josef Dragúň.

Celkem firma vykrmuje na třech farmách zhruba 180 000 kuřat, která během 35 dní dosahují živé hmotnosti 2 až 2,1 kilogramu. Odbyt je zajištěn na tuzemských jatkách, aktuální listopadová cena podle majitele společnosti činila 21,59 Kč za kilogram. Vlastní líheň podnik se třemi stálými zaměstnanci nemá, kuřata nakupuje.

Na farmě ve Staměřicích se vykrmuje 60 000 kuřat, především se jedná o hybridy ross 308. „Hala, ve které teď stojíme, je již pátou realizovanou stavbou ve spolupráce se společností AGE,“ uvedl Josef Dragúň.

Pro prasata, drůbež a komodity

Jak uvedl výkonný ředitel Václav Bouz, společnost AGE působí na českém trhu od roku 1992 a je známá jako dodavatel staveb a technologií především pro chov prasat a drůbeže. „Je důležité zmínit, že haly nejen montujeme, ale také vyrábíme. Jedná se o haly pro prasata či drůbež, na skladování obilí a jiných zemědělských komodit ve variantách se zateplením či bez něj,“ představil firmu krátce Václav Bouz a dodal, že mají v nabídce rozměry hal v šířkách 11 až 27 metrů s délkou až 150 metrů.

Každá hala se přitom projektuje s ohledem na konkrétní umístění, nadmořskou výšku, zatížení sněhem a technologiemi tak, aby odpovídala požadavkům statiky.

„V oblasti dodávek technologií často spolupracujeme s firmou Roxell, která zabezpečuje dopravní a krmné systémy, a jejímž jsme na našem trhu výhradním dodavatelem,“ řekl ještě výkonný ředitel společnosti AGE.

Již pátá hala

Společnost AGE zajistila podniku JMbrojler stavbu již páté haly pro výkrm drůbeže, tentokrát s kapacitou necelých dvacet tisíc kusů. Jak na akci zaznělo, vždy se postupuje tak, že se na místě zbourané stavby postaví stáj nová. Demoliční práce, úprava základů, betonování a stavba nové haly včetně instalace technologií trvaly zhruba tři měsíce.

Novostavba má rozměry 81 x 11,46 metrů. Konstrukce haly je ocelová žárově zinkovaná s využitím PIR panelů, které mají, na rozdíl od tradičnějších PUR panelů, vyšší protipožární odolnost. Další jejich předností je velmi dobrá tepelná izolace.

Podlaha je zhotovena z leštěného betonu s minerálním vsypem, který výrazně sníží její obrus při vyskladňování haly. Uprostřed haly je spádovaný středový kanál zakrytý slzičkovým pojezdovým plechem.

Podestýlka se do haly naskladňuje pomocí kulatých otvorů v bočních stěnách. Tudy se s použitím flexibilní hadice fouká na podlahu řezaná sláma o průměrné délce jeden centimetr. „Díky této technologii dochází k výrazné úspoře času a zároveň omezení možnosti zavlečení patogenů do vyčištěné stáje,“ komentoval naskladňování podestýlky majitel farmy.

Vybavení technologiemi je podle zástupce firmy AGE Václava Černého standardní. Napájení je řešeno pomocí tlakových napáječek SPARKcup, které jsou pro zvířata komfortnější. „Tím, že je v napáječce hladina, je voda pro ptáky přístupnější. Zároveň zde existuje samočisticí efekt,“ vysvětlil Václav Černý.

Ve stáji je nainstalován modulární miskový krmný systém Minimax, který je podle zástupců firmy osvědčený a dá se velice jednoduše obsluhovat. Zajišťuje rychlý růst od prvního dne, výraznou úsporu krmiva a snadné čištění. Všechny komponenty modulárního miskového krmného systému Minimax jsou snadno kombinovatelné. Chovatel může využít možnosti upravit si krmnou misku podle vlastních zkušeností, nebo podle druhu chovaných zvířat,“ uvedl zástupce společnosti AGE. Jak dodal, misky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního syntetického materiálu, který odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředků a je odolný proti UV záření. Jsou složené z několika částí a dají se v případě potřeby snadno rozebrat.

Osvětlení, chlazení a ventilace

Mikroklima ve stáji je řízeno počítačem. Celý systém je přitom dvakrát jištěn a vybaven GSM hlásičem, který v případě potřeby ihned informuje obsluhu.

Světelný režim je řešen pomocí speciálních zářivkových svítidel odolných vůči čpavku, která jsou certifikována pro použití ve stájích pro zvířata.

Chlazení je koncipováno jako nízkotlaké, což je podle Václava Černého specifikum firmy AGE: „Jedná se o jednoduchý způsob, který je u chovatelů drůbeže oblíbený. Nedochází u něho k odkapům, a tím i nadměrnému zmáčení podestýlky.

Ve Staměřicích se využívá tunelové ventilace, což je podle Václava Černého další specifikum společnosti AGE. Proudění je nutné zajistit v zóně zvířat. Ventilátory jsou umístěny pouze v čele stáje, v jejích bočních stěnách jsou pak „okna“. V případě potřeby vzduch proudí od oken do štítu. Systém je plně automatizovaný a řízený jednotkou AGE Vent 200.

Topení se řeší pomocí zařízení RGA 100 s odtahem zplodin. Jak uvedl Václav Černý, pracuje na stejném principu jako turbokotel, tedy stájový vzduch vypouští ven. „Tím neznečišťuje vnitřní prostředí stáje, nemusí se tolik větrat a pro chovatele to znamená úsporu finančních prostředků,“ vysvětlil pan Černý.

Pod kontrolou je samozřejmě celý systém, tedy například i světelný režim, vážení zvířat nebo vážení sil.

Výhody nové stáje

Jak uvedl majitel společnosti JMbrojler Vacanovice Josef Dragúň, s halami od firmy AGE je spokojen. V době naší návštěvy byla další hala na jiném středisku rozestavěná a uvažuje se i o přestavbě další farmy.

Jak zmínil chovatel, výhodou nového provozu je především efektivita z hlediska spotřeby energií a lepší dodržování biosekurity díky širším možnostem čištění a dezinfekce. „Podle mých zkušeností je návratnost této investice při započtení dotací do pěti let,“ uzavřel Josef Dragúň.

Text Ing. Jana Velechovská