Turn on Javascript!     +420 494 661 237     +420 602 411 747
  • Čeština
HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA

Odchov kuřic v moderní hale na klíč

Firma BEST, spol. s r. o. Opava-Jaktař uspořádala koncem srpna ve spolupráci s firmou AGE s. r. o. České Meziříčí Den otevřených dveří na farmě v Kravařích. Cílem akce byla prohlídka nové haly pro odchov rozmnožovacího hejna masného typu kuřic. Hala, kterou dodala na klíč firma AGE s. r. o. ze skupiny PAWLICA, je vybavena moderními technologiemi od předních zahraničních výrobců.

Společnost BEST, spol. s r. o. je jedním z nejvýznamnějších producentů násadových vajec a jednodenních brojlerových kuřat v České republice. „Společnost Byla založena v roce 1992 a hlavním zaměřením její činnosti je líhnutí a prodej kuřat masného typu a výroba násadových vajec. Maximální denní produkce líhně činí 170 000 kuřat. Rodičovský materiál tvoří masné hybridy kuřat Ross 308 a COBB 500,“ informoval Zdeněk Kristián, jednatel a ředitel výroby a odbytu, který v nové hale přivítal účastníky akce. „V roce 2014 jsme získali stavební povolení na výstavbu čtyř hal pro odchov drůbeže. Oslovili jsme několik stavebních firem, ve výběrovém řízení nakonec uspěla společnost AGE s. r. o., která již realizovala výstavbu haly C. Dnes máte možnost si prohlédnout halu B a v plánuje i realizace haly A, která plynule naváže na halu B,“ vysvětlil návštěvníkům Zdeněk Kristián, který u drůbeže pracuje od roku 1970.

Kvalitní haly na klíč od českého výrobce

Společnost AGE s. r. o. se zaměřuje na kompletní dodávky hal pro ustájení drůbeže a prasat. Na trhu působí od roku 1992 a za tuto dobu realizovala mnoho projektů na klíč i rekonstrukcí. Před dvěma lety koupila firmu AGE společnost PAWLICA s. r. o. „Snažíme se k realizaci přistupovat komplexně, máme například vlastní výrobu ocelových konstrukcí. Celá hala se vyráběla přímo v našem závodě v Českém Meziříčí. S jednotlivými dodavateli spolupracujeme již dlouhou dobu, proto můžeme garantovat budoucím majitelům parametry i životnost haly. AGE má certifikovanou výrobu, každý dílec má svoje číslo výkresu a značku svářeče, který jej svářel. Děláme klasické kontroly sváru i vzlínáním, příležitostně i trhací zkoušku. Proto mají konstrukce dodávané naší firmou velmi vysokou kvalitu. Vlastníme i tři svařovací roboty, kteří vykazují stejnou kvalitu i rychlost práce,“ informoval jednatel firmy Ing. Petr Pawlica, MBA.

Odchov kuřic a kohoutků

Areál farmy Kravaře slouží k odchovu kuřic a kohoutků. Kuřata jsou odchovávána volně na podestýlce. Momentálně je kapacita 80 000 jednodenních kuřat. „Kuřátka vysypeme volně na halu. Během odchovu, který trvá dvacet týdnů, se mezi nimi začne projevovat přirozená dominance, proto je hala asi v polovině rozdělená ploty. Během odchovu monitorujeme u kuřat tělesnou hmotnost a třídíme je podle váhy do třech kategorií – lehčí, střední a těžší kuřata. Tak docílíme váhově vyrovnaného hejna s uniformitou 80 %,“ vysvětlil MVDr. Tomáš Paleta, který se o zvířata stará. Po skončení odchovu nastává očista, kdy se musí celá hala mechanicky vyčistit. Osvětlení haly je umělé. Celkem 120 zářivek lze stmívat a regulovat tak délku světelného dne. „Po naskladnění mají kuřata světlo 24 hodin a během deseti až dvanácti dnů se světelný den postupně stahuje na osm hodin. Tento režim zůstává stejný celých dvacet týdnů výkrmu. Jakmile se drůbež přestěhuje na produkční haly, je hejno stimulováno na produkci násadových vajec,“ vysvětlil veterinář.

Modulové haly na míru pro každou farmu

Nová hala B se začala stavět na přelomu měsíců února a března, postavená byla koncem července. Naskladnění proběhlo v 38. týdnu letošního roku. „Celková naskladňovací kapacita haly pro odchov kuřic masného typu činí 22 000 kusů. Rozměr haly je 22 x 100 m a pět metrů zabírá přípravna. V přípravně je zázemí pro obsluhu, v hale se nachází také hygienická smyčka. Vše je integrované do jednoho prostoru, hala je připravená tak, aby na ni v budoucnu mohla být napojena další hala A o stejné velikosti,“ informoval Václav Bouz, výkonný ředitel firmy AGE s. r. o. Jak dodal, modulární montované haly AGE jsou vlastním produktem firmy. Každá hala se projektuje s ohledem na konkrétní umístění, nadmořskou výšku, zatížení sněhem a technologiemi tak, aby odpovídala požadavkům statiky, a to ve variantách s opláštěním nebo bez opláštění, s tepelnou izolací nebo bez ní. Konstrukce haly je ocelová žárově zinkovaná s využitím PIR panelů, které mají, vyšší protipožární odolnost. Další jejich předností je velmi dobrá tepelná izolace, jež pomáhá udržovat optimální mikroklima uvnitř haly. Haly AGE jsou přínosné nejen z pohledu vysoké úrovně welfare, které poskytují zvířatům, ale rovněž z hlediska spotřeby energií a lepšího dodržování biosecurity díky širším možnostem čištění a dezinfekce.

Krmení z podestýlky

Co se týče krmného systému, krmivo pro drůbež je spirálovým flexibilním dopravníkem transportováno do automatické vážní jednotky a z ní terčíkovým dopravníkem Discaflex následně do jednotlivých rozmetadel. „Jakmile se rozmetadla spustí, tak obslouží celou plochu haly a kuřata sbírají krmivo přímo z podestýlky. To je dobré pro nasycení každého kuřete, zlepšuje se i kvalita podestýlky a zdravotní stav běháků,“ vysvětlil Tomáš Paleta. Hala je přibližně ve své polovině rozdělena plotem. Důvodem je usnadnění vakcinace a zamezení stresování celého hejna. Ze stejného důvodu je i napájecí linka rozdělená na dvě části, aby ji bylo možné zvednout pouze tam, kde je právě potřeba.

Pro účely napájení byl instalován napájecí podvěsný kapátkový systém Impex od stejnojmenného nizozemského výrobce. Tyto napáječky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a je možné je doplnit několika typy odkapových misek. Odkapové misky se používají zejména pro brojlery, nosnice, odchovy a rodičovské chovy. Zde je  přísun vody vyšší a odkapová miska je potřebná pro zachycení přebytečné vody, kterou zvířata rozlijí.  

Ventilace jako základ úspěchu

Optimální ventilace ve stáji je základem pohodlí, zdraví a vysoké produkce zvířat. Ventilační systém v Kravařích navrhla firma AGE. Skládá se z kombinace příčné ventilace s ventilací tunelovou. Proudění vzduchu je zajištěno automatickými podtlakovými klapkami, dále žlutými ventilačními klapkami ovládanými servomotorem, které regulují nasávání vzduchu podle toho, jak jsou otevřené. Při teplotách nad 30 °C se využívá tunelová ventilace. Tunelovou ventilaci lze při správně nastaveném výpočtu a rychlosti proudění vzduchu velice dobře využívat i bez chlazení a u zvířat nedochází k přehřátí. Pro potřebu další ventilace byly použity čtyři čelní štítové ventilátory, klapky Flash umístěné po obou delších stranách stáje a dále pak speciální tunelová okna vyrobená firmou AGE.

Řízení ventilace ve stáji má na starost centrální řídicí systém pro halové technologie AGE-VENT 300, prostřednictvím nějž je ovládáno i krmení, napájení i osvětlení v hale. Hlavní předností tohoto zařízení je nastavení, které pokrývá celý turnus. Jednotka AGE-VENT 300 byla vyvinuta firmou AGE s.r.o. a je chráněna patentem. Pro svoje unikátní vlastnosti a funkce získala v roce 2019 na výstavě Animal Tech v Brně Zlatou medaili.

Doprava krmiva bez poškození

K uskladnění krmiva pro drůbež slouží ocelová zinkovaná sila od firmy Roxell, která jsou postavena na tenzometrických vahách. Dopravník přepravuje krmivo do vážící násypky. Násypka dopravuje přesné množství krmné směsi do jednotlivých rozmetadel. Na přání firmy BEST byl instalován dopravník Discaflex od firmy Roxell. „Jde o terčíkový přepravní systém krmiva pro komplexní stájová uspořádání. Tento dopravník bezpečně přepravuje různé druhy krmiv jako jsou granule, šroty a další a je tvořen odolnými ocelovými trubkami a nylonovými rohovými koly. Uvnitř trubek se nachází řetěz ze speciální ocelové slitiny s vysokou pevností. Výkon dopravníku činí až 1 100 kg/hod s rychlostí 29 m/min,“ uvedl výkonný ředitel AGE Václav Bouz.

Spokojený zákazník je nejlepší reklamou

Jak poznamenal na Dni otevřených dveří jednatel společnosti Zdeněk Kristián díky technologiím od firmy AGE se zvýšila uniformita, užitkovost a kvalita jednodenních kuřat. V případě potřeby funguje skvěle i servis. „Společnost AGE již realizovala halu C, takže jsme přesně věděli, které technologie nám vyhovují. S výstavbou haly jsme spokojeni a firmu AGE s.r.o. určitě oslovíme i při realizaci haly A,“ prozradila jednatelka a ekonomická ředitelka společnosti BEST. Ing. Dana Pinkasová. Této pozitivní reakce si AGE s.r.o. velmi váží, neboť pro dodavatele neexistuje lepší reklama, než spokojený zákazník. Společnost AGE s.r.o. na svých projektech dlouhodobě spolupracuje s předními evropskými výrobci v oblasti technologií ustájení pro drůbež a prasata a díky bezchybné funkčnosti jejich produktů, vysoké kvalitě a efektivitě si získala řadu zákazníků z celé Evropy. Součástí služeb společnosti je nejen návrh řešení a projekce pro konkrétní chov, ale i kompletní montáž a následný nonstop servis na všechny nabízené produkty.

Text Jana Pančíková, týdeník Zemědělec

ČLÁNEK V PDF