HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA
AGE E-SHOP

Nová hala ve Skaličce byla předána zákazníkovi

V listopadu byla firmou AGE s.r.o. úspěšně dokončena stavba haly a montáž technologií pro investora MACH DRŮBEŽ a.s. ve Skaličce. Nová hala je navrhnuta dle individuálních potřeb zákazníka a bude sloužit pro rozmnožovací chov nosnic.

Hala zahrnuje moderní technologie pro krmení, napájení, ventilaci, vytápění a chlazení.

Nedílnou součástí ventilačního systému bude i řídící jednotka AGE-VENT 300, jež je vlastním produktem firmy AGE s.r.o, vyvinutým speciálně pro účely řízení mikroklimatu a udržování jeho optimálních hodnot ve stájích pro drůbež i prasata.

Konstrukce haly pro drůbež je ocelová žárově zinkovaná s využitím PIR panelů, které mají, na rozdíl od tradičnějších PUR panelů, vyšší požární odolnost. Další jejich předností je velmi dobrá tepelná izolace, jež pomáhá udržovat optimální mikroklima uvnitř haly.

Rodinný podnik MACH DRŮBEŽ a.s.  představuje v současnosti největší a nejmodernější komplex líhní v České a Slovenské republice. Zároveň splňuje nejnovější evropské standardy. Během své pětadvacetileté existence prošel dynamickým rozvojem a zvýšil kapacitu líhní z původních 200 tisíc na současné tři miliony 200 tisíc kuřat týdně. Kapacita farem pak ročně vzrostla až na dva miliony kusů slepic a produkce násadových vajec v současnosti činí 280 milionů kusů za rok.

Máme velkou radost, že jsme se stali partnerem takto dynamického podniku s vysokými požadavky na kvalitu.

Současně bychom rádi poděkovali za dlouholetou spolupráci spojenou s poděkováním dědicům pana Jiřího Macha za pokračování spolupráce, čehož si velice vážíme.

Naším partnerům přejeme hodně štěstí.

AGE tým