HALOVÉ TECHNOLOGIE
PRO DRŮBEŽ & PRASATA
AGE E-SHOP

Nosnice v Semechnicích už testují voliéry z AGE


Farmy zaměřené na chov nosnic čelí v současnosti velké výzvě. Vzhledem k tomu, že vešla v platnost novela zákona o ochraně zvířat proti týrání, budou muset chovatelé přistoupit k výměně klecových technologií za ustájení ve voliérách nebo na podestýlce. Společnost DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. má v tomto směru náskok. Jako jedna z prvních se pustila do výměny technologií a již čtyři svoje haly, tedy polovinu své stájové kapacity, vybavila voliérovými systémy nizozemského výrobce Vencomatic.

DŽV Rychnov nad Kněžnou se věnuje produkci konzumních vajec a vepřového masa. Za tímto účelem provozuje čtyři střediska. Chod drůbeže je soustředěn na farmě v Semechnicích u Opočna. Zde je vybudována celá výrobní vertikála výroby konzumních vajec, počínaje odchovem kuřic, přes snáškové haly a třídírnou vajec konče. Využívají zde výhradně hnědovaječné hybridy, a to Lohmann Brown Clasic a hybridní kombinaci Bowans Brown z líhně Integra Žabčice. Jednodenní kuřičky jsou odchovávány v podnikové odchovně, která je součástí areálu. V 16 týdnech věku se zvířata přeskladňují do snáškových hal, přičemž snáška trvá přibližně 52 týdnů. Ročně se zde vyprodukuje 32 milionů vajec.

Tlak řetězců i ochranářů přinesl změnu

Jak prozradil ředitel DŽV Rychnov nad Kněžnou, a.s. Tomáš Jedlička, výměna stájových technologií pro nosnice byla v podniku již nutností. „Tři naše haly byly již technologicky na konci své životnosti, a tak jsme delší dobu věděli, že musíme přistoupit k jejich rekonstrukci a ke změně technologie. Nejen kvůli ochranářům, kteří stojí za změnou zákona, ale také kvůli obchodním řetězcům, které se v posledních letech přizpůsobují požadavkům spotřebitelů a chtějí stále více nabízet vejce z alternativních chovů, která jsou označována kódem 2. Takže v podstatě ani nemáme na výběr. Ti drůbežáři, kteří do roku 2027 nevymění technologie, skončí,“ popisuje Tomáš Jedlička současnou situaci v sektoru chovu nosnic. DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. je v České republice teprve třetím provozem, který bezklecový systém chovu zavedl. Nový voliérový systém je na farmě v Semechnicích využíván na polovině stájové kapacity, tedy v jedné hale pro odchov a třech snáškových.

Během roku čtyři nové haly

S tvorbou projektové dokumentace pro přípravu modernizace stávajících tří hal se začalo počátkem roku 2018. Stavební povolení firma získala v září 2018 a počátkem následujícího roku probíhalo výběrové řízení na dodavatele, v němž uspěla firma AGE s.r.o. „Již v březnu 2019 jsme zahájili stavební práce. Po rychlé demolici původní odchovny, která už stavebně nevyhovovala, vyrostla nová hala s ocelovou konstrukcí, opláštěná PIR panely a osazená voliérovou technologií pro odchov kuřic. Ve dvou dalších halách byly zhotoveny nové betonové podlahy a nové podhledy z PIR panelů. Tyto dvě haly byly osazeny voliérovou technologií pro chov nosnic. K tomu všemu přibyla ještě čtvrtá, kompletně nová snášková hala s voliérovou technologií,“ informuje Tomáš Jedlička a dodává, že první naskladnění kuřat proběhlo již 7. srpna 2020. Investice byla částečně financována dotací z PRV (7. kolo). 

Univerzální voliéry JUMP START

K odchovu kuřic farma nyní využívá dvou hal, jednu modernizovanou a jednu původní s ustájením v obohacených klecích. Nová hala pro odchov kuřic je vybavena voliérovým systémem JUMP START od nizozemského výrobce VENCOMATIC, který je odborníkem na stájové systémy pro drůbež. „Voliéry JUMP START mě zaujaly už v roce 2017, kdy jsem je poprvé uviděl na statku Josefa Dvořáka. Ten je měl jako první v republice a velmi dobře mu tento systém fungoval. Líbila se mi pohoda zvířat, jakou technologie nabízí a zejména to, že se jedná o jednoduchý, funkční a univerzální systém. Když se kuřice naučí skákat v tomto zařízení, můžu je pak umístit do jakéhokoliv produkčního voliérového systému, což je velká výhoda,“ vysvětluje s nadšením ředitel podniku.

Voliéry JUMP START umožňují dobrý vizuální přehled o zvířatech, snadné ovládání a rychlé čištění. Jednodenní kuřata jsou umístěna na roštový povrch s přímým přístupem ke krmivu a vodě. Jak rostou, rozdíl mezi úrovní pro krmení a napájení se postupně zvětšuje. Tím se kuřice naučí skákat na různá patra systému a hřady. To je velmi důležité v další fázi chovu pro produkci vajec. Když se kuřice naučí hřadovat a pohybovat po celé technologii, lze očekávat, že budou snášet do automatických snáškových hnízd a podíl vajec snesených na podlaze bude minimální. Žádné začátky nejsou ale jednoduché, a jak pan ředitel přiznává, i tady bylo nutné vychytat počáteční mouchy, zejména u prvního turnusu. „Systém ze začátku fungoval perfektně, ovšem ve stáří mezi 7. a 10. týdnem nám kuřice najednou nechtěly skákat, usínaly ve spodním patře a my nevěděli proč. Než se nám podařilo nalézt řešení, museli zaměstnanci kuřice ručně vyhazovat do vyšších pater systému. To bylo velmi náročné. V dalších turnusech už to bylo o něco lepší díky tomu, že jsme měli se systémem více zkušeností,“ vysvětluje Tomáš Jedlička s tím, že bylo nutné například upravit délku světelného dne, která se trochu liší od ustájení v klecích.


Produkční voliéry BOLEGG TERRACE

Součástí modernizace snáškových hal v Semechnicích bylo osazení voliérovou technologií BOLEGG TERRACE. Tento systém s promyšleným rozmístěním hřadů umožňuje nosnicím vertikální pohyb bez překážek. Vedle hřadů dále obsahuje krmné a napájecí linky a automatická snášková hnízda, ze kterých jsou vejce automaticky přepravována integrovanými vaječnými pásy. Trus je odváděn pomocí automatických trusných pásů a dopravníků. Čtyři linie osvětlení jsou rozmístěny tak, aby minimalizovaly počet vajec snesených na podlahu. „Když se s tím člověk naučí pracovat, je to velmi dobrá technologie. Zpočátku je zde sice problém se snášením vajec mimo hnízda, takže obsluha musí častěji chodit do hejna a vejce sbírat. Později se ale množství vajec na podlaze sníží. U nás je momentálně snáška na podlaze 1,5 %, zatímco v klecových chovech to bylo 0 %. První týden po naskladnění je také náročnější na práci, neboť obsluha musí nahazovat kuřice z podlahy do systému, aby se naučily chodit na hřady a další místa,“ informuje Tomáš Jedlička s tím, že na farmě bylo kvůli tomu nutné přeorganizovat zaměstnance. Každá produkční hala má kapacitu 16 600 ks, avšak uvnitř musí být haly rozděleny přepážkami na tři sekce, neboť legislativa povoluje maximální velikost hejna do 6 000 kusů.

Přepravu vajec z jednotlivých hal do centrálního sběrného místa zajišťuje dopravník vajec VENCOBELT speciální konstrukce, která umožňuje šetrnou dopravu bez poškození skořápky. Pás je k dispozici v šířkách 40 a 55 cm a dosahuje kapacity až 45 000 vajec za hodinu. Inteligentní provedení nosičů a plynulá spojení pásu umožňují sklon až 35 stupňů a rohy s malým poloměrem a úhlem až 180 stupňů.

Produkce vajec se snížila

Uvedenou rekonstrukcí na farmě se však snížila kapacita odchovu, a to ze 75 000 na 69 500 kuřic. Z toho je nyní 32 000 kuřiček odchováváno ve voliéře a 37 500 v původní klecové technologii. Snížila se také ustájovací kapacita v produkčních halách, a to z 125 000 kusů na 119 200 kusů. Z toho je 50 000 nosnic nyní ustájeno ve voliérách.
Roční produkce vajec po zavedení nové technologie činí 32 milionů kusů. To je přibližně o 3 – 3,5 milionů vajec méně, než před změnou technologie z klecové na voliérovou. Jak uvádí Tomáš Jedlička, další z nevýhod, které změna technologie přinesla, jsou i vyšší náklady na vyrobené vejce. Ty vzrostly o 20 – 25 haléřů. Vzhledem k nové legislativě je to však nevyhnutelná změna, se kterou budou muset počítat všichni drůbežáři, budou-li chtít ve své činnosti pokračovat.


Optimální ventilace ve stáji díky jednotce AGE-VENT

K řízení ventilace v rekonstruovaných a nových halách AGE slouží řídící jednotka AGE-VENT 300, vyvinuta firmou AGE s.r.o. pro účely řízení mikroklimatu a udržování jeho optimálních hodnot ve stájích pro drůbež a prasata.  Ideální řešení jednotky umožňuje velmi snadné ovládání. Obsluha pouze upravuje vlastnosti mikroklimatu, jako je teplota, vlhkost vzduchu, obsah CO2. Jednotka následně sama řeší optimální cestu, jak požadovaných vlastností mikroklimatu v konkrétních podmínkách stáje dosáhnout. Přitom optimálně a v reálném čase reaguje na změny faktorů ovlivňujících mikroklima. Adaptivní vlastnosti jednotky zpětně analyzují provedené změny a nepřetržitě se přizpůsobují aktuální situaci. Jednotku je možné ovládat přes dotykový displej, počítač, mobilní telefon nebo tablet. „Podle mě je to intuitivní a spolehlivý systém zabezpečení, který se nám velmi dobře osvědčil,“ informuje Tomáš Jedlička. Jednotka řídí a koriguje ve stáji ventilaci, krmení, napájení, vážení zvířat a osvětlení. Haly na farmě v Semechnicích mají k dispozici také AGE MONITOR (uživatelská nadstavba AGE-VENTU) zajišťující neustálý sběr a zaznamenávání hodnot mikroklimatu, jejich analýza a uchování historie záznamu. „Vybavili jsme haly kamerovým systémem, takže naši zootechnici mají neustálý přehled o tom, co se uvnitř hal děje. Výhodou je, že některé problémy můžeme řešit i na dálku přes online přístup. Celkově nám tento monitoring hodně usnadňuje zootechnickou práci,“ vylíčil pozitiva AGE-VENTU 300 a AGE MONITORU ředitel.

Spokojenost s novými technologiemi

Ačkoliv Tomáš Jedlička během hovoru přiznává, že je spíše příznivcem klecových chovů, s nově pořízenou voliérovou technologií je nadmíru spokojen. „Po několika proběhlých turnusech už jsme se s technologií naučili pracovat a funguje velmi dobře. Má nižší energetickou náročnost a její výhodou je navíc i to, že splňuje nároky nových českých i německých norem. Takže předpokládám, že nám tady bude sloužit dlouhou dobu,“ hodnotí ředitel Tomáš Jedlička vybranou technologii. Dobré zkušenosti má také se zástupci firmy  AGE s.r.o. „Naše spolupráce funguje k oboustranné spokojenosti. Musím uznat, že technologie, modulové haly i ventilační systém od AGE s.r.o. do sebe perfektně zapadají a fungují. Pro nás je velkou výhodou i blízkost firmy a taky pružnost poskytovaného servisu,“ dodává na závěr.

Článek vyšel v časopisu Drůbežář č. 1/2021 - prohlédnout PDF