HALOVÉ TECHNOLOGIE PRO
DRŮBEŽ & PRASATA

Ohřívač ERMAF RGA 100

OHŘEV VZDUCHU S ODTAHEM ZPLODIN

Mezi klíčová kritéria volby správného systému vytápění pro zařízení do stájí patří optimální distribuce teploty, omezení CO2, úspory energie a kompatibilita s životním prostředím. Předností nepřímých ohřívačů je to, že výstup tepla neobsahuje žádný CO2.

Nepřímé ohřívače vzduchu RGA 100 jsou vybaveny řídicí a kontrolní jednotkou hořáků (BCU – Burner Control Unit) usnadňující jejich obsluhu a provoz. V kombinaci s termostatem a zvláštními funkcemi řídicí jednotky BCU, jako jsou alarm v případě poruchy nebo externí vypínač, mohou ohřívače RGA100 pracovat v plně automatickém režimu. Díky velkému přebytku vzduchu a účinnému směšování plynu a vzduchu zajišťuje toto zařízení odpovídající regulaci vytápění/spalování. Ohřívače Ermaf spalují zemní plyn nebo propan a umožňují snadnou úpravu nastavení. Nerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Konstantní teplota ve stáji je zajišťována plně automatizovanými ohřívači vzduchu v kombinaci s termostatem k regulaci teploty. 

  • Na zemní plyn 
  • Proudění vzduchu 8000 m3/h
  • Kontrolní jednotka pro snadné ovládání
  • Konstrukce z nerezové oceli
  • Dlouhá životnost