HALOVÉ TECHNOLOGIE PRO
DRŮBEŽ & PRASATA

Bolegg Terrace

Od jeho uvedení na trh bylo v Bolegg Terrace ustájeno více než 25 milionů drůbeže, což dokazuje velký úspěch tohoto voliérového systému. Bolegg Terrace je navržen ve formě stromu a žádný jiný systém není tak otevřený. Spolu s promyšleným rozmístěním hřadů je tím usnadněn vertikální pohyb slepic. Ty se mohou pohybovat v systému po celé jeho délce, aniž narazí na jakékoli překážky.

Hnízdo je umístěno v srdci systému Bolegg Terrace. Každé ráno slepice seskočí z hřadů, aby se napily, nakrmily a snesly vejce. Atraktivní, pohodlná a bezpečná hnízdní plocha minimalizuje počet vajec snesených mimo hnízdo.

Uspořádání systému Bolegg Terrace vytváří široké chodby bez překážek, jelikož se zvířata pohybují vertikálně. Nemusejí přelétávat z jedné řady do druhé. 

  • Dobrý vizuální přehled při každé kontrole zvířat
  • Optimální distribuce světla minimalizující počet vajec na podlaze
  • Možnost čištění s minipodavačem
  • Vysoká výkonnost a větší pohodlí zvířat
  • Příjemné pracovní prostředí